మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలం లోని పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో ని పంట పొలాల నుండి ర

మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలం లోని పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో ని పంట పొలాల నుండి ర మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలం లోని పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో ని పంట పొలాల నుండి ర

మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలం లోని పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో ని పంట పొలాల నుండి రోడ్డు మీదకి వచ్చిన నెమలిని ప్రమాదం జరగకుండా దాన్ని కాపాడి  ఫారెస్ట్ అధికారులకు అప్పగించిన దంతాలపల్లి పోలీసులు..